Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten. Meer informatie over lopende inspraakprocedures vindt u op het inspraakportaal.

Inspraak ontwerpbesluit normering elektromagnetische straling van zendantennes

Op 23 april werd het ontwerp van besluit over de normering van de elektromagnetische straling van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes een eerste keer...

Openbaar onderzoek van 05/05/2021 t/m 04/06/2021 over het Complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ (ECA)

Havenbedrijf Antwerpen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) en Maatschappij Linkerscheldeoever zetten een volgende stap in het...

Publieke inspraak van 3/5/2021 t/m 1/7/2021 over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de gemeente Essen

De gemeente Essen maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op waarin ze haar visie op het gebruik van de ruimte in de gemeente geeft.

GRUP Sint-Lievens-Houtem en Kottembos

Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2021 tot en met 18 juni 2021.

GRUP Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde

Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2021 tot en met 18 juni 2021.

GRUP K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost

De inspraakperiode loopt van 30 maart 2021 tot en met 28 mei 2021.  

Nieuws en activiteiten