Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten.
 Openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen vindt u op de website van het omgevingsloket.

Publieke inspraak van 20/01/2021 tot en met 18/02/2021 over het plan-MER bij het planologisch attest (PA) voor nv Karel Sterckx in Roeselare

Champignonsubstraatbedrijf nv Karel Sterckx doet een aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest om het bedrijf uit te breiden op naastgelegen...

GRUP Rond Ronse

De inspraakperiode loopt van 12 januari 2021 tot en met 12 maart 2021.  

Openbaar onderzoek van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 over de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 met bijhorend ontwerp van plan-MER

De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas bevatten maatregelen en...