Afdeling Handhaving

Afdeling Handhaving

02 553 10 99

Gedurende de periode waarin verstrengde coronamaatregelen gelden, bereikt u de clusters van de afdeling best via de generieke mailadressen van de clusters (zie onderaan).

Afdelingshoofd

Sigrid Raedschelders

Adres

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Opdrachten

  • Inspecties uitvoeren en eventueel (herstel)maatregelen nemen over regelgeving rond milieu, stedenbouw en onroerend erfgoed.
  • Bestuurlijke sanctionering door het opleggen van geldboetes.
  • Minister adviseren bij beroepen tegen bestuurlijke maatregelen en verzoeken om kwijtschelding dwangsommen.
  • Toepassing Milieuschadedecreet.
  • Milieucrisismanagement.

Clusters

Cluster omgevingsinspectie

Omgevingsinspectie Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 62
2018 Antwerpen
België
Omgevingsinspectie Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
België
Omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 71
9000 Gent
België
Omgevingsinspectie Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 71
3000 Leuven
België
Omgevingsinspectie West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 73
8200 Brugge
België

Cluster sanctionering en advisering

Sanctionering en advisering
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België