Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn (SID)

Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn (SID)

02 553 75 86

Afdelingshoofd

Sarah De Schamphelaere

Adres

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Opdrachten

  • Algemene strategieontwikkeling en planning, inhoudelijke coördinatie & ondersteuning
  • Internationale, Europese en bilaterale en multilaterale samenwerking, procescoördinatie en opvolging dossiers en (financiële) engagementen; coördinatie omzetting en bekrachtiging van Europees en internationaal recht 
  • Beleid en inspectie dierenwelzijn
  • Interne en externe communicatie en woordvoerderschap
  • Personeels- en organisatiebeleid. interne controle en organisatiebeheersing
  • Logistieke dienstverlening
  • Financiën en begroting 

Teams

Team begroting en financiën
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team personeel , organisatieontwikkeling en -beheer
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team communicatie
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team strategieontwikkeling en planning
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team internationaal
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team dierenwelzijn
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België