Stad Gent

Betonschraap: ontharding Paul De smet De NaeyerparkInitiatiefnemer: Stad Gent
 


 

Het project

Het voorstel verbindt bestaande groene ruimtes van het historische Paul de Smet de Naeyerpark met elkaar door overmaatse wegverharding te schrappen. De ingreep wijzigt de verkeerssituatie sterk door twee knips (onderbreken en/of verwijderen van een stuk straat) en beperkt het parkeeraanbod. Er komt meer plaats voor wateropvang en –infiltratie en een sterkere collectivisering van de ruimte. De ingrepen bieden een meerwaarde voor de buurt en de nabijgelegen scholen, en voor een omvattend fietsnetwerk op stedelijk niveau, waardoor de strategische impact groter wordt. 

Daarnaast wordt een ruimere studieopdracht uitgevoerd naar diverse onthardings- en infiltratiemogelijkheden in buurt van het Paul de Smet de Naeyerpark. Dit ontwerpend onderzoek moet resulteren in een afgetoetste projectenlijst van maatregelen die de stad Gent kan uitrollen of verder onderzoeken in functie van het evolueren van bestaande historische wijken naar een integraal en klimaatrobuust openbaar domein. Deze projectenlijst voor het inbrengen van water- en groenelementen in het openbaar domein vormt samen met de analyse en de evaluatie van de processen die werden doorlopen om tot dit resultaat te komen, de basis voor een draaiboek die een meerwaarde kan bieden bij het uitrollen van toekomstige onthardingsprocessen. 

De Naeyerpark

Technische fiche

  • Locatie: Gent 
  • Aanvrager: Stad Gent 
  • Partners: Geen externe partners, wel intense samenwerking tussen verschillende stadsdiensten en overleg met veiligheidsdiensten en Onroerend Erfgoed. 
  • Ontwerpteam: Atelier Romain – GRASland i.s.m. ingenieursbureau Norbert Provoost 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 1500
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 296 800
  • Subsidiebelofte: 222600