Oostakker

Betonschraap OostakkerdorpInitiatiefnemer: stad Gent
 


 

Het project

Het project omvat een vernieuwende coalitie tussen een school en buurtbewoners, publieke en professionele partners, die inzetten op verschillende onthardingen door de herinrichting van twee straten en een aanpalend schoolterrein. Men stelt een aanpak voor over de perceelsgrenzen heen, die werkt rond verharde terreinen in publiek en privaat bezit. Daardoor ontstaan kansen voor een sterkere doorwaadbaarheid (het realiseren van een doorsteek waar je nu niet door kan) en vernieuwende onderhoudsmodellen in samenwerking. Via een reeks concrete acties rond de thema’s water, mobiliteit en biodiversiteit wordt de coalitie gevormd en het draagvlak voor een meer permanente ontharding versterkt. 

Ontharding Oostakker
Ontharding Oostakke
Ontharding Oostakker
Ontharding Oostakker
Ontharding Oostakker
Ontharding Oostakker
Ontharding Oostakker

Technische fiche

  • Locatie:  Gent
  • Aanvrager: stad Gent
  • Partners:  De Stad Gent en Farys (rioleringsbeheerder) zijn opdrachtgever. Het ontwerp kwam tot stand met heel wat interne stadsdiensten (Dienst Stedenbouw, Dienst Milieu en Klimaat, Groendienst, Jeugddienst, Mobiliteitsbedrijf, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (piloot),Markten en Foren, …) ,De Lijn, Ruimte en Erfgoed en met actieve participatie van de buurt. Bovendien is er permanente begeleiding via een klankbordgroep (met vooral buurtvertegenwoordiging). 
  • Ontwerpteam: 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 3889
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 370.754,17
  • Subsidiebelofte ( in €): 250000