Wevelgem

Campus Wevelgeminitiatiefnemer: Gemeente Wevelgem
 


 

Het project

Het project betreft het transformeren van de Deken Jonckheerestraat tot een aantrekkelijke groene campusomgeving voor de omliggende scholen, jeugdbewegingen, woonzorgcentrum en andere publieke functies. 
Campus Wevelgem was het deelproject van het masterplan Centrum Wevelgem dat het meest enthousiast onthaald werd door het brede publiek.  
Om dit project te realiseren zal in eerste instantie de straat zelf geknipt worden voor gemotoriseerd verkeer en zal het bestaande wegdek onthard en vergroend worden. 
In overleg met de verschillende actoren op de site wordt bekeken waar op privaat terrein opportuniteiten zijn om bijkomende parkeerzones, verharde speelplaatsen, opritten… te ontharden. De campus zal een belangrijke schakel vormen in het fietsnetwerk als alternatief voor de gewestweg 

wevelgem

Technische fiche

 • Locatie: Wevelgem 
 • Aanvrager: gemeente Wevelgem 
 • Partners:  
  • als gebruikers van de site: Sint-Pauluscollege, SPWe-basis, woonzorgcentrum Sint-Camillus, Jeugdclub Ten Goudberge, KSA De Vlasbloem, KSA De Meiskes, Chirojongens Sint-Hilarius en Chiromeisjes Wevelgem  
  • als eigenaar en gebruiker: de gemeenschap van zusters van liefde te Heule en OCMW Wevelgem 
  • als eigenaar: Katholieke Werken Dekenij Menen vzw en vzw SAM 
 • Ontwerpteam: Blauwdruk Stedenbouw, Intercommunale Leiedal, medewerkers gemeente Wevelgem, nog aan te stellen landschapsarchitect en technisch bureau 
 • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 9105
 • Geraamde kostprijs  (in €): 1.016.559
 • Subsidiebelofte (in €): 250000