Decreten en uitvoeringsbesluiten

VLAREM-wegwijzer

Bent u een klein bedrijf en weet u niet of u tot klasse 1, 2 of 3 behoort? Of bij welke instantie u uw aanvraag moet indienen? 

Gebruik de VLAREM-wegwijzer >