Documenten complexe projecten

Codes van goede praktijk

De Vlaamse overheid wil inzake complexe projecten inzetten op een meer participatieve aanpak van deze projecten. Het projectteam Versnellen Investeringsprojecten heeft dan ook een code van goede praktijk inzake participatie (308 kB) opgesteld.   

Adviezen zijn een belangrijk thema in de kwalitatieve uitwerking van een complex planningsproces. Het projectteam Versnellen Investeringsprojecten heeft een code van  goede praktijk voor adviesverlening opgesteld.

pdf bestandCode van goede praktijk adviesverlening (174 kB)

Beide codes van goede praktijk zijn zeker ook een meerwaarde voor andere planningsprocessen.

Presentaties

Een algemene presentatie over aanpak van complexe projecten:

presentatie complexe projecten (787 kB)

Een presentatie die aangeeft hoe je best de verkenningsfase aanpakt:

presentatie verkenningsfase (435 kB)

Een presentatie die omschrijft hoe je kwalitatief met stakeholders omgaat in een planningsproces:

presentatie stakeholdermanagement (1010 kB)

Een presentatie die ingaat op het strategisch niveau van het geïntegreerd onderzoek tijdens de onderzoeksfase:

presentatie strategisch onderzoek (529 kB)

Een presentatie die de cruciale stap van ontwerp onderzoeksrapporten naar de opmaak van een voorontwerp voorkeursbesluit beschrijft:

presentatie: van onderzoek naar beleid (371 kB)