Downloads

Op deze pagina kan u de gecoördineerde versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (tekst aangepast aan de herziening van 17 december 2010) downloaden en lezen. Ook andere publicaties in verband met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn hier beschikbaar.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Volgende delen werden niet opgenomen in de gecoördineerde versie omdat er geen wijzigingen in gebeurden:

Publicaties

Bestellen?