Erkende personen, bedrijven en opleidingscentra zoeken

Zoekmodule

Het keuzemenu heeft even tijd nodig om te laden. Van zodra het verschijnt, kan u de gewenste erkenning selecteren. Laadt het keuzemenu niet? Download de lijsten dan op deze webpagina.

  • De overzichtslijsten worden in pdf-formaat getoond. U kan eenvoudig zoeken in deze bestanden door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie "ctrl+f" (of "cmd+f" voor Apple). Er verschijnt dan een veld waarin u uw zoekterm kan invoeren.
  • De overzichtslijsten met erkende laboratoria, bodemsaneringsdeskundigen en boorbedrijven en geregistreerde monsternemers bodem kunt u raadplegen onderaan deze pagina.

Kloppen er gegevens niet meer? Dan kunt u dit melden via het erkenningenloket of mailen naar erkenningen.omgeving@vlaanderen.be.

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring van het Departement Omgeving.

Lijsten overige erkenningen

Erkende laboratoria in de discipline water, deeldomein afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater

pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline water, deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater (342 kB)

pdf bestandOverzicht pakketten laboratoria water (127 kB)

Erkende laboratoria in de discipline lucht

pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline lucht (145 kB)

pdf bestandOverzicht pakketten laboratoria lucht (110 kB)

Erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming

pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming (51 kB)

Erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van veevoeder, mest en bodem in het kader van het Mestdecreet Website VLM
Erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van afvalstoffen en bodem in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet Website OVAM
Geregistreerde monsternemers bodem in het kader van bodembescherming pdf bestandLijst met geregistreerde monsternemers bodem in het kader van bodembescherming (281 kB)
Geregistreerde monsternemers  bodem in het kader van het Mestdecreet Website VLM
Bodemsaneringsdeskundigen Website OVAM
Boorbedrijven Website VMM

 

Contact