Erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor brandbeveiligingsapparatuur

Om te kunnen worden erkend als opleidingscentrum brandbeveiligingsapparatuur, moet het centrum voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die worden opgesomd in artikel 8 en 24/4 van het VLAREL.

De erkenning wordt aangevraagd bij  het Departement Omgeving met volgend formulier:

Formulier aanvraag erkenning als opleidingscentrum brandbeveiligingsapparatuur (54 kB)

Indienen aanvraag

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:


Beslissing

De leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het opleidingscentrum.

De erkenning als opleidingscentrum is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden.