Erkenning aanvragen: milieucoördinator

Wie erkend wil worden als milieucoördinator niveau A of B moet hiertoe een opleiding gevolgd hebben  in een erkend opleidingscentrum en voldoen aan een aantal erkenningsvoorwaarden.


Erkenningsvoorwaarden

Erkenningsvoorwaarden voor milieucoördinatoren niveau A of B worden vermeld in art. 8 en art. 18 van het VLAREL en zijn de volgende:

 • in de periode van drie jaar voor de erkenningsaanvraag, in een lidstaat van de Europese Unie geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning

 • een natuurlijke persoon zijn
 • niveau A:
  • de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten
  • in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau A of van het overgangsniveau B naar A
 • niveau B:
  • de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten
  • in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau B
 • minstens één jaar praktische ervaring verworven hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
 • retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning (VLAREL, art. 54/1)

Hier vindt u een overzichtslijst met de erkende opleidingscentra milieucoördinator (selecteer de desbetreffende lijst in het dropdown-menu onder de titel "Zoekmodule").

Naar boven


Opleiding milieucoördinator A en B, overgangscursus niveau B naar A

De inhoud van de opleiding is vastgelegd in bijlage 2 van het VLAREL en omvat onderwerpen zoals milieuproblematiek, ecotoxicologie, milieurecht, milieubeleid, milieuzorgsystemen en milieutechnologie. De opleiding wordt afgesloten met een eindwerk. Het aantal uren varieert naargelang het niveau: 250 uur voor niveau A en 150 uur voor niveau B.
Wie al in het bezit is van het getuigschrift milieucoördinator van niveau B en niveau A wil behalen, moet hiervoor een overgangscursus van 100 uren met succes volgen. Deze cursus bevat de onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen in de opleiding voor niveau B, maar wel vereist zijn voor niveau A.

Naar boven

Erkenning aanvragen

De aanvraag wordt ingediend met behulp van het aanvraagdossier dat u in de rechterkolom kan downloaden. Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven