Erkenning aanvragen: opleidingscentrum lokale of provinciale toezichthouder

Om als opleidingsinstelling voor de toezichthouders milieuhandhaving en geluid erkend te worden moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. beschikken over gekwalificeerde medewerkers die,
  > houder zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen of master in de wetenschappen én ten minste één jaar praktijkervaring hebben
  > minstens vijf jaar praktijkervaring hebben
 2. beschikken over de nodige lokalen en materiële uitrusting beschikken.

Een erkenningsaanvraag moet gericht worden aan de minister van leefmilieu en moet volgende gegevens  bevatten:

 • Gegevens van de opleidingsinstelling (adres, contactpersoon- en gegevens,...)
 • Gegevens van de medewerkers die instaan voor het geven van de opleidingen (uitgebreide cv, diploma's, vermelding voor welke onderdelen van de opleiding ze zullen instaan,...)
 • Een digitale kopie van de cursussen
 • De inventaris van de materiële uitrusting
 • Ligging van de leslokalen
 • Eventuele externe locaties voor het (praktische) onderricht

De minister neemt vervolgens, op gemotiveerd advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, een beslissing over de erkenningsaanvraag.

De besluiten van de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu, houdende erkenning van de instellingen worden bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.