Extra containerbehandelingscapaciteit haven A'pen

Locatie Antwerpen, Beveren, Zwijndrecht
Omschrijving De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen.
Status Voorkeursbesluit
Procesnota pdf bestand2020-12-14 Procesnota CP ECA v.9.pdf (3.77 MB)
Procesverantwoordelijke Vlaamse overheid, departement MOW
Initiatiefnemer Vlaamse overheid, departement MOW
Bevoegde overheid Vlaanderen
Project website http://www.cpeca.be

Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 15 juli 2016

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

vrijdag 9 december 2016

 • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota : Download
 • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 18 januari 2017

Beslissing richtlijnen MER

vrijdag 17 maart 2017

Tussennota 

dinsdag 10 juli 2018

 • Einddatum: 19/08/2018
 • Tussennota #1 : Download
 • Overwegingsdocument #1 : Download
 • Geactualiseerde AON #1 : Download

Datum Synthesenota

dinsdag 20 november 2018

Voorontwerp van voorkeursbesluit

vrijdag 21 december 2018

 • Voorontwerp van voorkeursbesluit : Download

Begin openbaar onderzoek voorkeursbesluit

zaterdag 8 juni 2019

 • Ontwerp van voorkeursbesluit : Download
 • Formulier openbaar onderzoek : Download
 • Onderzoeksrapporten: U vindt de onderzoeksrapporten op de projectwebsite.

Einde openbaar onderzoek voorkeursbesluit

zaterdag 17 augustus 2019

Kwaliteitsbeoordeling effectenstudies

dinsdag 3 december 2019

 • Beslissing goedkeuring MER : Download

Definitieve vaststelling voorkeursbesluit

vrijdag 31 januari 2020

Publicatie voorkeursbesluit in Belgisch Staatsblad

vrijdag 21 februari 2020

Inwerkingtreding voorkeursbesluit

maandag 2 maart 2020

Uitwerkingsfase:

Uitwerkingsfase WOW:

Raadpleging projectonderzoeksnota WOW

maandag 27 april 2020

 • Volledige projectonderzoeksnota : Download

Einddatum raadpleging projectonderzoeksnota WOW

dinsdag 26 mei 2020

Verwerking inspraak en beslissing richtlijnen MER

vrijdag 23 oktober 2020


Uitwerkingsfase CCL:

Raadpleging projectonderzoeksnota CCL

maandag 27 juli 2020

 • Volledige projectonderzoeksnota : Download
 • Volledige projectonderzoeksnota 2 : Download
 • Volledige projectonderzoeksnota 3 : Download

Einddatum raadpleging projectonderzoeksnota CCL

vrijdag 11 september 2020

Verwerking inspraak en beslissing richtlijnen MER

woensdag 21 april 2021

Raadpleging tussennota CCL

woensdag 5 mei 2021

Einddatum raadpleging tussennota CCL

vrijdag 4 juni 2021

Verwerking inspraak en beslissing richtlijnen MER

pdf bestandAanvullende richtlijnen tussennota CCL.pdf (314 kB)

pdf bestandOverwegingsdocument tussennota CCL.pdf (1.75 MB)

pdf bestandGeactualiseerde PON CCL.pdf (8.21 MB)