Leuven

Geïntegreerde ontharding in RedingenhofInitiatiefnemer: FV Samenwerking Ontharding Redingenhof
 


 

Het project

Het project omvat een vernieuwende coalitie tussen een school en buurtbewoners, publieke en professionele partners, die inzetten op verschillende onthardingen door de herinrichting van twee straten en een aanpalend schoolterrein. Men stelt een aanpak voor over de perceelsgrenzen heen, die werkt rond verharde terreinen in publiek en privaat bezit. Daardoor ontstaan kansen voor een sterkere doorwaadbaarheid (het realiseren van een doorsteek waar je nu niet door kan) en vernieuwende onderhoudsmodellen in samenwerking. Via een reeks concrete acties rond de thema’s water, mobiliteit en biodiversiteit wordt de coalitie gevormd en het draagvlak voor een meer permanente ontharding versterkt. 

Redingenhof
redingenhof
Redingenhof

Technische fiche

  • Locatie: Leuven 
  • Aanvrager: FV Samenwerking Ontharding Redingenhof 
  • Partners: Atheneum Redingenhof Leuven, Stad Leuven, bewoners  
  • Ontwerpteam: 51N4E, Plant en Houtgoed 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 4200
  • Geraamde kostprijs  (in €): 312.580
  • Subsidiebelofte (in €): 234435