Green Deal Circulair aankopen

De Green Deal Circulair aankopen is de eerste Vlaamse Deal die werd afgerond in november 2019. Met meer dan 100 circulaire aankoopprojecten was de Green Deal één groot living lab voor de circulaire economie. In het lerend netwerk werd volop kennis over circulair aankopen uitgewisseld en werden ervaringen en best practices gedeeld.

Tegen 2050  wil Vlaanderen een circulaire economie hebben: dat is een economie waarin grondstofkringlopen gesloten zijn. Om dat te bereiken hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Circulaire aankopen zijn een belangrijke hefboom om die verandering teweeg te brengen. Overheden, bedrijven en ook andere organisaties kunnen een wezenlijk verschil maken door bij hun aankopen te kiezen voor circulaire producten en diensten. Daarom werd deze green deal opgezet door Vlaanderen Circulair, in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu. 

In het eindrapport, dat je hieronder vindt, vind je een overzicht van de activiteiten en resultaten van deze Deal. Je leest er wat er goed liep en wat beter kon. Bovendien geven de deelnemers nog 10 aanbevelingen mee aan de Vlaamse Overheid om circulair aankopen verder uit te bouwen.
 

sdgs-GDcirculair-aankopen.png
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN