Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling

Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) worden in het Vlaams Gewest onder meer als koelmiddel in koelapparatuur, aircosystemen en warmtepompen gebruikt. Deze gassen hebben echter een sterk aardopwarmend vermogen en het gebruik en de uitstoot ervan moet daarom terug gedrongen worden. De oorzaken van deze emissies zijn de lekkage van deze gassen bij gebruik in koelinstallaties, en de onzorgvuldige terugwinning en inzameling van resterende hoeveelheden van deze gassen wanneer deze installaties buiten werking gesteld, afgebroken of ingezameld worden.

Op 9 december 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed, dat de krijtlijnen vastlegt voor het klimaatbeleid in de periode 2021-2030 in het Vlaamse Gewest.

Het plan voorziet – bovenop het huidige reductiebeleid - extra maatregelen om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) terug te dringen. Zo is onder meer voorzien dat samen met de distributiesector een Green Deal zal worden besproken met als doel om tegen 2030 de inzet van F-gassen als koelmiddel in deze sector tot een minimum is te herleiden, zodat de F-gasuitstoot quasi nihil is.

Waarom deze Green Deal?

Met deze Green Deal engageren de retail-sector, koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven, leveranciers en fabrikanten van apparatuur, de sectorfederaties en de Vlaamse overheid zich om het gebruik van F-gassen als koelmiddel af te bouwen in supermarkten en voedingswinkels door in te zetten op duurzamere koeling. Dit engagement speelt een belangrijke rol in het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. 

De Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling komt er op initiatief van de Beroepsfederaties COMEOS, Frixis, Agoria en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA in samenwerking met de retail-sector, koeltechnische bedrijven, Buurtsuper, RECUPEL, VLAIO en OVAM.
 

Definitieve tekst Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling

Initiatiefnemers

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij