Heusden-Zolder

Groen hart voor ZolderInitiatiefnemer: Gemeente Heusden-Zolder
 


 

Het project

Het project realiseert een centrale groenruimte voor Zolder door o.a. het strategisch knippen (onderbreken en een gedeelte wegnemen) van de Dekenstraat (een tweevaksbaan met langsgelegen parkeerplaatsen). Daarbij worden het beschermde landschap van het Domherenpark en de groene zone rond de voormalige pastorie verbonden. De basisschool Beekbeemden uit de Mangelbeekvallei wordt afgebroken en verhuist naar een centralere locatie. De bedoeling is om het ruimtebeslag te verminderen en te ontharden. Zo komt er meer ruimte voor natuur en water en worden het landschap en de verstedelijkte omgeving versterkt en gelijktijdig dichter bij elkaar gebracht. 

Groen hart zolder
Groen hart zolder
Groen hart zolder
Groen hart zolder
Groen hart zolder
Groen hart zolder

Technische fiche

  • Locatie: Heusden-Zolder 
  • Aanvrager: Gemeente Heusen-Zolder 
  • Partners: Basischool Beekbeemden 
  • Ontwerpteam: D+A Consult, Q-BUS Architectenbureau en Tractebel Engineering 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 10200
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 335220
  • Subsidiebelofte ( in €): 250000