Vorselaar

Groen in plaats van grijsInitiatiefnemer: Gemeente Vorselaar
 


 

Het project

De gemeente Vorselaar wil haar centrale marktplein autovrij maken en ontharden. Ze zal naast het groener heringerichte plein een grotere, trage en groene verbinding creëren. Daarbij worden gebouwen gesloopt en wordt het gemotoriseerd verkeer gereorganiseerd en verminderd. Het voorgestelde project past binnen een groter masterplan en bovendien is het ontharden verankerd in een meerjarenplan en een vademecum openbaar domein. Het voorstel toont een sterk engagement op financieel, sociaal en politiek vlak. 

vorselaar groen grijs

Technische fiche

  • Locatie: Vorselaar 
  • Aanvrager: Gemeente Vorselaar 
  • Partners: Zusters der Christelijke Scholen, ANB, agentschap onroerend erfgoed, plaatselijke bewoners 
  • Ontwerpteam: Landschapsarchitect Joren Lathouwers (ontwerper gemeentepark), i.s.m. landmeter io Nathan Diels, gemeentelijke milieudienst, dienst ruimtelijke ordening en het studiebureau en ontwerpteam voor Marktplein dat wordt aangesteld door PIDPA-Hidrorio (begin februari). 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 3951
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 402.100
  • Subsidiebelofte ( in €): 250000