Vlaanderen (Asse - Grimbergen-Vilvoorde)

Groen met grijs

Dit project gelooft dat het ontharden van industrieterreinen kan bijdragen tot het aanvullen van de Vlaamse grondwatertafel.  Dit wil men bekomen via ontharden en dus het wegnemen van materialen, alsook met het manipuleren van verharde oppervlakten. Doel is regenwater zo strategisch mogelijk op te vangen, om te leiden, te hergebruiken en te infiltreren, … en tegelijkertijd groen-blauwe netwerken te versterken. 


 

Initiatiefnemer: LATITUDE Platform for Urban Research and Design
 


 

Het project

Op basis van een analyse van zestien industrieterreinen in zestien respectievelijke beekvalleien, en veldwerk op twee bedrijventerreinen van de Maelbeekvallei (Doornveld in Zellik bovenstrooms, en Cargovil in Grimbergen en Vilvoorde benedenstrooms) komt men tot een methodologie om bedrijventerreinen op een duurzame manier te ontharden. Het doel is om door middel van concrete acties zowel het beleid als actoren op het terrein bij te staan in hun waterbeleid. Dat zal gebeuren door ruimtelijke en strategische scenario’s te ontwikkelen in samenwerking met bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden. 

Groen voor grijs

Technische fiche

  • Locatie: Vlaanderen (Asse - Grimbergen - Vilvoorde) 
  • Aanvrager: LATITUDE Platform for Urban Research and Design 
  • Partners: KULeuven, UCLouvain, POM Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, TransMoove, Cargovil Plus
  • Onderzoeksteam:  Andrea Aragone, Ciel Grommen, Federico Gobbato en Alexander Colson
  • Ontharding: 20% grootschalig en 20% kleinschalig platform  
  • Geraamde kostprijs  (in €): 331.719,6
  • Subsidiebelofte (in €): 187316