GRUPs: Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Over GRUPs

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,

  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied

GRUP Rond Ronse

De inspraakperiode loopt van 12 januari 2021 tot en met 12 maart 2021.  

GRUP Nelissen Steenfabrieken NV

De inspraakperiode loopt van 24 november 2020 tot en met 22 januari 2021.  

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning