GRUPs: Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,

  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De Vlaamse overheid maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUPs) op.

Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied

4 GRUP's in functie van knooppunten R0/E411

De inspraakperiodes lopen van 16 november 2021 tot en met 14 januari 2022. 

GRUP Herkenrodebossen en de Wijer

De inspraakperiode loopt van 5 oktober 2021 tot en met 3 december 2021. 

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning