GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen

Wat en waarom?

Het GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen creëert ruimte voor een stedelijk beleid met groen en water, bedrijvigheid op goed gelegen locaties, economische activiteiten op buurtniveau, nieuwe woonontwikkelingen met meerdere woningtypes en publieke ruimte en voorzieningen voor de ruimere regio bijvoorbeeld voor toerisme en recreatie. Bijzondere aandacht gaat naar duurzame vormen van stedelijke mobiliteit. Het plan ligt op het grondgebied van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst.

 

Het plan herneemt delen van het GRUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen, goedgekeurd in 2008. Omdat een plan-MER ontbrak werd de procedure van het GRUP hervat met expliciet aandacht voor duurzame mobiliteit.

Deelgebieden

Het GRUP bestaat uit elf deelgebieden

RSGB  Mechelen - overzichtskaart fase VV

1. Stadsbos Kauwendaal

2. Openruimtegebied Stuivenberg

3. Signaalgebied Barebeek

4. Beekvallei Vrouwvliet

5. Bedrijventerrein voor agro-industrie en agrarische bedrijvenzone Veiling Zuid

6. Kleinhandelszone Brusselsesteenweg

7. Stedelijk woongebied Kantvelde

8. Stadsbos en woongebied Geerdegem

9. Stedelijk woongebied Maenhoevevelden

10. Gemengde stedelijke ontwikkeling R6 Zuid Otterbeek

11. Toeristisch-recreatief gebied Technopolis 

Elf deelgebieden

Procedure

afbeelding regionaal stedelijk gebied mechelen publieke raadplegingHuidige fase

De Vlaamse Regering stelde op 1 april 2022 het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’ voorlopig vast. Tijdens het openbaar onderzoek van 2 mei tot en met 30 juni 2022 kan iedereen reageren op het ontwerp GRUP. Op 31 mei is er een informatiemarkt in Mechelen in de Keldermanszaal van het Stadhuis, op 1 juni in Sint-Katelijne-Waver in de Raadzaal van het Gemeentehuis. De infomarkten zijn open van 15.00 tot 20.30 uur. Inschrijven voor een tijdslot is verplicht. 

 

Na het openbaar onderzoek worden alle reacties verwerkt door de Vlaamse administratie en wordt het plan eventueel aangepast. Nadien keurt de Vlaamse Regering het plan goed.

Volledige procedure opmaak RUP

1. Opmaak startnota

Beschrijving plandoelstelling, plangebied, eventuele alternatieven, manier waarop milieueffecten onderzocht worden.

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed.

2. Publieke raadpleging 60 dagen 

Iedereen kan reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

3. Opmaak scopingnota 

De inspraakreacties en adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

4. Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten

De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.

Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

5. Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen.

6. Openbaar onderzoek 60 dagen

Tijdens deze periode kan iedereen inspraakreacties indienen op het plan.

  • De inspraakreacties en adviezen worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
  • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

7. Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

  • De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
  • 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Contacteer ons

Omgevingsplanning

Inspraakreactie

U kan hier uw inspraakreactie achterlaten.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in

* indicates required

Participatiemoment

Schrijf u in voor de infomarkt op 31 mei of 1 juni 2022.