Antwerpen

GruunRant onthardtInitiatiefnemer: GruunRant vzw
 


 

Het project

Dit grootschalige project wil een onthardingsgolf op gang brengen om de Antwerpse stadsrand te defragmenteren en te vergroenen. Door coalitievorming wil men zoveel mogelijk concrete onthardingsprojecten uitwerken met lokale betrokkenen en actoren. Het project vertrok van een ruimtelijke analyse die verschillende strategisch gelegen en potentieel te ontharden zones in kaart bracht. Intussen zijn via verschillende participatiemomenten en overlegmomenten vele mensen (burgers, politici, districts- en gemeentebesturen, …) in de ban van het ontharden van de groene rand rond Antwerpen. 

Vier projecten (twee scholen, een bedrijventerrein en een gemeente) zijn uitgekozen om ook daadwerkelijk te gaan ontharden. De fase van ontwerp wordt op gestart samen met de participatiefase. Via deze eerste golf van ontharding worden anderen getriggerd om mee de vergroeningsbril op te zetten. In een volgende fase zullen ook projecten van de Stad Antwerpen meegenomen worden om aan de slag te gaan met ontharden. De bedoeling is om een vernieuwende en lokaal sterk verankerde coalitie op te zetten die ook na de proeftuin via samenwerking verder inzet op ontharding. 

Gruunrant

Technische fiche

  • Locatie: Antwerpen 
  • Aanvrager: GruunRant vzw 
  • Partners: Antwerpen aan het woord, Regionaal Landschap de Voorkempen, Red de Voorkomen, burgers, lokale verenigingen, districts- en gemeentebesturen, scholen, bedrijven, ... 
  • Ontwerpteam: nog te bepalen (momenteel aan fase opmaak bestekken)  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 2500000
  • Geraamde kostprijs  (in €): 333333.33
  • Subsidiebelofte (in €): 250000