Herziening van de neerslagerosiviteitsfactor R voor de Vlaamse erosiemodellering

In deze studie is een nieuwe waarde voor de neerslagerosiviteit berekend voor de Vlaamse erosiemodellering. Voor de berekeningen werd de voor België ontwikkelde methode van de KU Leuven gebruikt met als neerslagdata de 10 minuten resolutie data ter beschikking gesteld door het KMI en de VMM. De berekeningen in deze studie tonen een stijgende trend in de neerslagerosiviteitswaarden in de laatste 30 jaar. Het opvolgen van deze trend is belangrijk voor een goede inschatting van het effect van neerslag op watererosie.

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)