Turnhout

Het Sint-Pietersinstituut onthardt met groen en blauwInitiatiefnemer: vzw KOBArT Sint-Pietersinstituut
 


 

Het project

De volledige omgeving van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout wordt heringericht. Het hemelwater wordt geïnfiltreerd in een beek of wadi of wordt gebruikt voor het spoelen van toiletten. Het inrichten met inheemse streekeigen bomen, struiken en planten zorgt voor een meer klimaatrobuuste speelplaats en een grotere biodiversiteit. Bovendien wordt er via buitenklassen en speel-en werkhoeken ingezet op een optimaal leer- en leefklimaat voor de leerlingen. 

Het Sint-Pietersinstituut in Turnhout heeft de ambitie om de meeste klimaatvriendelijke school van de regio te zijn met bovenal de meest klimaatbewuste leerlingen. Het opnieuw aanleggen van speelplaats, oude fietsenstallingen en omgeving met maximale ontharding, maximale infiltratie en inheemse planten behoren tot de ambities van het project. Al het hemelwater infiltreert ter plaatse via een beek en WADI of wordt hergebruikt voor het spoelen van toiletten. Zo zal de hittestress verminderen en wordt de riolering ontlast. Inheemse, streekeigen bomen, struiken en planten zorgen voor een optimale CO2 captatie en biodiversiteit. Dit alles zal, o.a. met een buitenklas en speel- en werkhoeken zorgen voor een optimaal leer- en leefklimaat met een overvloed aan didactische mogelijkheden waar de leerlingen groeien en bloeien. 

Bij het uitwerken van de plannen voor de omgeving werden leerlingen, ouders, collega’s, buurtbewoners en experten ingeschakeld. Zo kwam men tot een volledig nieuwe kijk op onze buitenruimte. Waar vroeger de speelplaats niet meer of minder was dan een grote verharde oppervlakte, wordt nu gewerkt aan het creëren van een meerwaarde van beleving en leeromgeving. Tuin, speelplaats en omgeving vormen één groot geheel met daarbij ruimte voor iedereen. Een buitenklas, samenwerkplekken, stilte- en rustplekken, bewegingsplekken en sportvelden. Elke vierkante meter van de omgeving werd benut voor in de meeste gevallen een multidisciplinair gebruik. De buitenruimte krijgt in onze visie een even grote waarde als de klas zelf. Ze is het logische verlengde van de klaspraktijk.  

Sint-Pieters groen grijs

Technische fiche

  • Locatie: Turnhout 
  • Aanvrager: vzw KOBArT Sint-Pietersinstituut 
  • Partners: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Stad Turnhout, Thomas More,  
  • Ontwerpteam: AGO architecten i.s.m. Bureau France 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 3650
  • Geraamde kostprijs  (in €): 1.730.584,17
  • Subsidiebelofte (in €): 250000