Impact: luchtkwaliteits- en geurmodellering voor (agro)-industriële bronnen en verkeer

Wat is IMPACT en waarvoor gebruik je het?

IMPACT staat voor 'Immission Prognosis Air Concentration Tool'. De tool, gelanceerd op 31 januari 2017, laat toe om concentraties en deposities van polluenten die zich via de lucht verspreiden in de nabijheid van een (agro-)industriële bron te berekenen en op een gebruiksvriendelijke manier te visualiseren. IMPACT is de opvolger van IFDM-PC, de software die sinds 1996 voor dergelijke berekeningen werd gebruikt. 

IMPACT is een beslissingsondersteunend instrument waarmee je kan nagaan:

  • wat de impact is van een bron van luchtverontreiniging of geurhinder op haar omgeving;
  • of er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen of geurconcentratienormen die van toepassing zijn;
  • waar een nieuwe inrichting verstandig kan worden ingepland;
  • hoe hoog een schoorsteen moet zijn voor een aanvaardbare lokale luchtkwaliteit;
  • hoe groot de bijdrage van een bron van luchtverontreiniging is aan een bestaand luchtkwaliteitsprobleem;
  • wat het effect is van een emissiereductiemaatregel op een bron op de luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de bron;
  • welke de emissie van de bron is uitgaande van een gekende, gemeten immissie.

Vanaf 29 oktober 2020 kan IMPACT ook gebruikt worden voor het doorrekenen van de effecten op luchtkwaliteit van infrastructuurprojecten, zowel verkeersdragende projecten (bijvoorbeeld aanleg van een weg) als verkeersgenererende projecten (bijvoorbeeld een stadsontwikkelingsproject). Enkel  wegen in een open omgeving of wegen met bebouwing op meer dan 30 meter van de wegas kunnen met IMPACT beoordeeld worden. Voor andere wegen moeten andere instrumenten zoals CAR Vlaanderen gebruikt worden.

pdf bestandPresentatie IMPACT - traffic scenario.pdf (1.69 MB)

Wie kan en mag IMPACT gebruiken?

Het gebruik van de tool  vereist kennis van  luchtkwaliteitsmodellering om de correcte parameters in te geven en om de resultaten van een berekening correct te kunnen inschatten.

Daarom is de tool uitsluitend bedoeld voor

  • deskundigen geur- en luchtkwaliteitsmodellering;
  • gespecialiseerde medewerkers van adviesverlenende en toezichthoudende overheidsinstanties.

IMPACT gebruiken

IMPACT is eenvoudig bereikbaar via internet (www.milieuinfo.be/impact).  Het toegangsbeheer wordt geregeld via het centrale portaal van de Vlaamse overheid.

Er is een handleiding beschikbaar waarin de werkwijze om u als nieuwe gebruiker te registreren wordt toegelicht, die de gebruikers ondersteunt bij het gebruik van de tool en die inzicht geeft in de rekenformules en de achterliggende aannames die door het model gebruikt worden.

pdf bestandIMPACT_Handleiding_v2.1_DEF.pdf (4.38 MB)

Aansprakelijkheid bij het gebruik van IMPACT

De Vlaamse overheid heeft veel aandacht en zorg besteed aan de ontwikkeling van de IMPACT webtoepassing en streeft er naar een tool aan te bieden die enerzijds gebruiksvriendelijk en begrijpelijk is, en die anderzijds naar actuele inzichten zo correct mogelijke output genereert. De Vlaamse overheid kan niet garanderen dat aan de IMPACT webtoepassing gelinkte informatie en resultaten steeds en in alle opzichten actueel, juist en volledig zijn.  De Vlaamse overheid kan de toepassing en de gekoppelde gegevens steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen, ook zonder aankondiging. De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die je zou lijden ten gevolge door welk gebruik dan ook dat u maakt van de webtoepassing IMPACT en/of de informatie die daarop wordt weergegeven.

Het gebruik van IMPACT moet gebeuren volgens de aanwijzingen uit de handleiding bij IMPACT.

Bij gebruik van resultaten van IMPACT moet de gebruiker de volgende referentie toevoegen: “IMPACT (https://www.milieuinfo.be/impact), versie x.x.x”.