Informatie voor erkende opleidingscentra elektrische schakelinrichtingen

 

Melding examenzitting

Het erkende opleidingscentrum brengt de overheid minstens een maand voordat het examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande examenzitting om zo aan de overheid de mogelijkheid te bieden om het examen bij te wonen. 

De opleidingsinstelling bezorgt de informatie over de examenzitting via dit aangifteformulier.

Naar boven

 

Verplichtingen

Een erkend opleidingscentrum moet zich houden aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen) die terug te vinden zijn in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 43/8 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

 

Naar boven

GDPR

Door de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels: GDPR of General Data Protection Regulation) is het niet meer toegestaan om als opleidingscentrum het examendossier via e-mail aan de afdeling GOP te bezorgen. Het dossier bevat namelijk een Excel met privacygevoelige informatie.

De opleidingsinstelling bezorgt het examendossier via het online Erkenningenloket.

 

 

Naar boven