Handhavingsbeleid

Omgevingshandhavingsprogramma

 

Het Departement Omgeving (afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning) is gestart met de opmaak van het eerste Omgevingshandhavingsprogramma. Dat programma legt de strategische en operationele beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van het Vlaamse omgevingshandhavingsbeleid voor de volgende 5 jaar vast en bevat een bundeling van de vijfjaarlijkse individuele handhavingsprioriteiten van de handhavingsinstanties. Het programma zal de bestaande RO- en milieuhandhavingsprogramma's uit 2015 en 2016 vervangen.

De actoren in het omgevingshandhavingsveld worden bij de opmaak van het programma betrokken.

Infomoment 4/2/2021: bevraging vijfjaalijkse individuele handhavingsprioriteiten handhavingsinstanties

Presentaties infosessie omgevingshandhavingsprogramma

Milieu

Ruimtelijke Ordening

 

Handhavingsrapporten

De jaarlijkse milieuhandhavingsrapporten en handhavingsrapporten ruimtelijke ordening 2009 t.e.m. 2019, opgemaakt door de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, kunnen eraadpleegd worden op website van Publicaties Vlaanderen.
 

Gewestelijke omgevingsinspectie en beboeting
 

Omgevingshandhavingsplan

Geïnspireerd door de omgevingsgedachte zette het  omgevingsinspectieplan 2019 een belangrijke stap in de afstemming tussen de handhavingsinitiatieven voor inspectie milieu, ruimte en erfgoed. 

Het Omgevingshandhavingsplan 2020 gaat nog een stapje verder en biedt een overzicht van de werking, plannen en acties van zowel de omgevingsinspectie àls de bestuurlijke sanctionering en advisering. 


Omgevingshandhavingsrapport

In navolging van het Omgevingshandhavingsplan 2020,  wordt in het Omgevingshandhavingsrapport 2019 gerapporteerd over zowel de plannen en acties van de omgevingsinspectie als over cijfers van de bestuurlijke beboeting en advisering.

 

Wenst u een rapport met cijfers van de voorbije jaren in het domein milieu, ruimtelijke ordening of onroerend erfgoed, dan kan u deze steeds opvragen via handhaving.omgeving@vlaanderen.be