Instrumentendecreet (Ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium)

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams Parlement om het instrumentarium te verbeteren en realisatiegerichter te maken.

Het instrumentendecreet moet de nodige tools voorzien voor overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, om te komen tot realisatie van hun ruimtelijke projecten.

Ontwerp van decreet: stand van zaken

Het ontwerp van decreet werd begin 2020 ingediend bij het Vlaams Parlement. Het doorloopt nu de wettelijke goedkeuringsprocedure. Controleer de actuele stand van zaken op de website van het Vlaams Parlement.

Voor diverse onderdelen is een uitvoeringsbesluit nodig. Dit besluit volgt een procedure met advies van enkele Vlaamse Strategische Adviesraden en de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Instrumentengids: aan de slag met beleidsinstrumenten

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning