Intern Klimaatplan Vlaamse overheid

Een klimaatvriendelijke Vlaamse overheid

Op vrijdag 16 juli 2021 besliste de Vlaamse Regering om voor haar interne werking de klimaatambities aan te scherpen en bijkomende acties te ondernemen.

Zoals eerder bepaald in de langetermijn renovatiestrategie moeten de gebouwen van de Vlaamse overheid tegen ten laatste 2045 koolstofneutraal zijn. Op initiatief van Minister Demir besliste de Vlaamse regering nu ook dat alle entiteiten hiervoor tegen 2023 een lange termijn vastgoedstrategie moeten opmaken die het pad naar koolstofneutraliteit uitstippelen. 2030 is een eerste mijlpaal op dit pad. Het primair energieverbruik in de gebouwen van Vlaamse overheid en haar technische infrastructuur moet dan 32,5% lager liggen dan in 2015. De CO2-uitstoot die met dat energieverbruik gepaard gaat moet in 2030 met 40% gedaald zijn.

In samenspraak met Minister Jambon en Minister Peeters wordt ook de CO2-uitstoot veroorzaakt door de interne mobiliteit verder aangepakt. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot door het brandstofverbruik van alle dienstverplaatsingen over land (uitgezonderd deelvoertuigen) met 40% dalen. Ook de uitstoot door dienstverplaatsingen met vliegtuigen zal in kaart gebracht worden zodat we als Vlaamse overheid kunnen evolueren naar een koolstofneutrale interne mobiliteit vanaf 2030. Ten slotte zal de uitstoot door de vaartuigen in eigen beheer geïnventariseerd worden om hier ook een reductiedoelstelling voor 2030 te kunnen bepalen.

Door resoluut te kiezen voor concrete acties die het energieverbruik en de CO2-uitstoot drastisch zullen reduceren, wil de Vlaamse overheid een voorbeeldrol opnemen in de noodzakelijke maatschappelijke verandering als antwoord op het klimaatakkoord van Parijs en de daaruit volgende Europese Green Deal.

Waar staat de Vlaamse overheid nu?

Tussen 2015 en 2019 daalde het primair energieverbruik in de gebouwen van de Vlaamse overheid en in haar technische infrastructuur (bvb. verlichting langs de wegen, werking sluizen,…) met 10,4%. De CO2-emissies door dit energieverbruik daalden met 12,1%. De CO2 -emissies door het brandstofverbruik in dienstvoertuigen daalden in diezelfde periode slechts met 2,2%. Voor de gebouwen van de Vlaamse overheid is dit een goede start, maar klimaatneutraliteit in 2045 blijft een grote uitdaging. Voor mobiliteit verwachten we de komende jaren een versnelling in de cijfers te zien, maar bijkomende actie was hoe dan ook nodig.

De Vlaamse regering volgt de evolutie nauwgezet op via een jaarlijks tussentijds rapport dat de evolutie richting de doelstellingen in kaart brengt. Dit rapport wordt telkens gepubliceerd op deze website van het Departement Omgeving die, in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en Het Facilitair Bedrijf (HFB), de coördinatie opneemt van dit interne klimaatplan Vlaamse overheid.

Actie!

Belangrijker dan de ambities zijn de maatregelen die we nemen om resultaat te boeken.

Jaarlijks zal de Vlaamse overheid 2,5% van het energiebudget van de entiteiten met het grootste energieverbruik opzij zetten en herinvesteren in ingrepen voor energiebesparing. Deze moeten op hun beurt weer leiden tot een lagere energiefactuur bij die entiteiten. Het Vlaams energiebedrijf zal de ondersteuningsaanvragen beoordelen en begeleiden. Tegelijk start het VEB met Europese middelen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht een grootschalig programma om de duurzame renovatie van gebouwen in de publieke sector te versnellen. De langetermijn vastgoedstrategie die elke entiteit moet opmaken tegen 2023 is een essentiële schakel om de weg richting koolstofneutraliteit in 2045 op een kostenefficiënte manier te realiseren.

Het Vlaams Energiebedrijf en het Facilitair bedrijf proberen de entiteiten bij deze uitdagingen maximaal te ondersteunen. Zo bieden ze hun expertise en ondersteuning aan via onder andere raamcontracten voor aankopen en studies, begeleiding bij de vergroening van het wagenpark en het gebouwenpatrimonium, en het beheer van gecentraliseerde databanken. De komende jaren wordt het beheer van alle kantoorgebouwen bovendien verder overgeheveld naar het Facilitair Bedrijf, waarbij de evolutie naar zeer energiezuinige gebouwen een topprioriteit is.

Daarnaast schakelt de Vlaamse overheid ook een paar versnellingen hoger in het verlagen van het brandstofverbruik van de dienstverplaatsingen. Minister Jambon lanceert hiervoor het nieuwe Actieplan mobiliteit. Er wordt bijkomend geïnvesteerd in een stevig netwerk laadpalen. Daarnaast krijgt ook de Omzendbrief voor aankoop en lease van dienstvoertuigen een grondige update. Er worden aangescherpte minimale Ecoscores per voertuigklasse naar voor geschoven. Ook is het vanaf heden verboden voor de Vlaamse overheid om een personenwagen op enkel diesel of benzine aan te kopen: enkel (plug-in) hybride, CNG en volledig elektrische wagens zijn nog toegestaan. Vanaf 2025 mogen de entiteiten enkel nog volledig elektrische personenwagens aankopen.

Deze acties zullen er zonder twijfel toe leiden dat de Vlaamse overheid tegen 2030 haar interne doelstelling van -40% CO2 reductie voor de interne bedrijfsvoering ver zal overtreffen. De jaarlijkse rapportering hierover en de documenten van dit hernieuwde klimaatplan vindt u hieronder.

Meer informatie

Klimaatplan Vlaamse overheid: koepelnota en bijlages
Acties Energie (vanaf 16/07/2021)
Acties Mobiliteit (vanaf 16/07/2021)
Tussentijdse rapportering

Contacteer ons

Team partnerschappen klimaat en duurzame consumptie