Interreg-project SARCC: Sustainable and Resilient Coastal Cities

Het Interreg 2zeëen-project SARCC staat voor ‘Sustainable and Resilient Coastal Cities’. In het Nederlands kan dit vertaald worden als ‘Duurzame en Veerkrachtige Kuststeden’. Het project zoekt naar oplossingen om op een duurzame wijze de kuststeden te beschermen tegen gevolgen van de stijgende zeespiegel.

De focus van het project ligt op het gebruik van natuurgerichte oplossingen (NBS, Nature Based Solutions) binnen de kustwering, zowel in het beleid als de concrete aanleg van kustweringsprojecten. Een belangrijke poot vormt hierbij het opbouw van kennis over NBS, én kennisverspreiding naar besturen en bevolking.
Er worden verschillende NBS-pilootprojecten opgestart tijdens het project, in de volgende kuststeden en kustgemeenten: Penzance en Southend-on-Sea (UK); Gravelinnes (Frankrijk); Vlissingen (Nederland); Blankenberge, Oostende en Middelkerke (Vlaanderen).

Activiteiten binnen werkpakket 2

Momenteel wordt volop gewerkt aan de bepalen van de inhoud en aanpak van het Werkpakket 2. Volgende de timing van het project wordt medio 2020 het traject van de kennisverspreiding uitgerold en dus zichtbaar op het terrein.

Timing & budget

 • Looptijd: van februari 2019 tem 31/09/2022
 • Budget: € 10.333.528 euro, waarvan 60% co-financiering door de Europese Unie

Rol van het Departement binnen SARCC

Het Departement Omgeving neemt deel aan dit project via het team van T.OP Kust. Het Departement is verantwoordelijk voor het Werkpakket 2 van dit project, namelijk het ‘Urban Decision-Makers Capacity Programme’.
Via een traject van kennisopbouw en kennisverspreiding, onder andere via het organiseren van workshops en het uitgeven van enkele publicaties, wordt gewerkt aan een beter kennis en gebruik van NBS bij kustwering.
Het Departement neemt deze taak op in nauwe samenwerking met de trekkers van de andere werkpakketten, namelijk de gemeente Vlissingen en de hogeschool Vives.

Partners

Leadpartner

Southend-on-Sea Borough Council

Projectpartners

Vlaanderen:

 • Vlaamse Overheid, Agentschap voor Martitieme Dienstverlening en Kust
 • Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
 • Hogeschool Vives
 • Stad Blankenberge
 • Stad Oostende
 • Gemeente Middelkerke

UK

 • Maritime Archaeology Trust
 • Environment Agency
 • Exo Environmental Ltd

Nederland:

 • Hogeschool Zeeland
 • TU Delft
 • Gemeente Vlissingen

Frankrijk

 • Gemeente Gravelinnes 
 

Meer informatie

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)
interreg 2 zeeen
storm