Kluisbos

Locatie Kluisbergen
Omschrijving Komen tot een evenwicht tussen de ecologische waarde van het Kluisbos en omliggende functies zoals wonen en recreatie
Status Startbeslissing
Procesnota docx bestand2020-02-03 Procesnota CP Kluisbos v2.docx (7.18 MB)
Procesverantwoordelijke Kluisbergen
Initiatiefnemer Vlaamse overheid
Bevoegde overheid Kluisbergen
Project website http://www.kluisbergen.be/website/7414-www
kluisbos sfeerfoto

Verkenningsfase

Startbeslissing

donderdag 1 juni 2017

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

dinsdag 11 juni 2019

  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

donderdag 11 juli 2019

Beslissing richtlijnen MER

vrijdag 20 december 2019