Leertraject Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in de lerarenopleiding

Aan de slag met EDO in je eigen lespraktijk

Het tweejarige leertraject biedt lerarenopleiders de kans om samen met collega’s na te denken over educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Tijdens acht inspiratiedagen onderzoeken ze welke drempels en weerstanden er zijn bij hun studenten en binnen hun opleiding en krijgen ze handvatten om hiermee om te gaan. Deelnemers worden in hun persoonlijke traject begeleid door collega-lerarenopleiders met uitgebreide ervaring op vlak van duurzaamheidseducatie, onderwijsvernieuwing en veranderingsmanagement. De bedoeling is om te werken aan een efficiënt en geïntegreerd onderwijsaanbod, waarin duurzaamheid centraal staat, en om binnen de eigen opleiding draagvlak te creëren voor een transitie richting meer duurzaamheid.

Academiejaar 2021-2022

o    4 oktober 2021: wat betekent duurzaamheid voor jou?
o    30 november 2021: wat is de rol van de toekomstige leraar op vlak van duurzaamheidseducatie?
o    18 maart 2022: hoe kan je samen met collega’s studenten voorbereiden op hun rol als duurzame leraar van de toekomst?
o    2 mei 2022: hoe creëer je draagvlak voor structurele verankering van EDO op opleidings-, campus- of hogeschoolniveau?

Alle inspiratiedagen vinden plaats in Brussel in de gebouwen van de Vlaamse Overheid. 
 

Academiejaar 2022-2023

In jaar 2 van het traject ligt de focus op borging van goede praktijken en het opzetten van een professionele leergemeenschap binnen je eigen opleiding.

In samenwerking met Howest Hogeschool.

flyer EDO in de lerarenopleiding _ leertraject voor lerarenopleiders