Luchtverontreiniging: concrete maatregelen

In de Vlaamse en lokale actieplannen, in het kader van de Europese verplichtingen, wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer informatie over de maatregelen die hier in beschreven worden vind je op de volgende pagina's:

  • Het beleid voor de industriële bronnen gebeurt hoofdzakelijk door de VLAREM-milieuwetgeving en de milieuvergunningen van de bedrijven.
  • Rond houtverbranding werd een sensibilisatiecampagne gevoerd: Stook slim. Specifiek voor de verbranding in open lucht is in Vlarem II een apart hoofdstuk 6.11 opgenomen.
  • Het beleid betreffende landbouwbronnen wordt in Vlaanderen voorbereid door de Vlaamse Landmaatschappij. Ook in VLAREM zijn hiervoor bepalingen opgenomen.
  • Het beleid voor kleine stationaire bronnen (zoals gebouwenverwarming en diverse producten) krijgt grotendeels vorm op EU-niveau (bv. de Ecodesign-richtlijn). In België is dit een bevoegdheid van de federale overheid.
  • Op Vlaams niveau werd over de emissies van de houtverbrandingsinstallaties (ketels, kachels en open haarden) een Green Deal afgesloten.
  • Voor huishoudelijke centrale verwarmingsinstallaties geldt een periodieke onderhoudsverplichting.
  • Het beleid rond transport en mobiliteit wordt beschreven op de website van Milieu en Mobiliteit.

Contacteer ons

VMM