MER-dossierdatabank

De termen die gebruikt worden voor documenten in een aantal recente m.e.r.-procedures stemmen niet overeen met de velden uit de dossierdatabank. U kan de documenten terugvinden in de volgende velden:

  • Voor project-MER-dossiers opgestart na 17/2/2017 (PR3XXX) is de aanmelding opgenomen in het veld kennisgeving. Het gevraagde scopingsadvies is opgenomen in het veld richtlijnen. Als er geen scopingsadvies gevraagd is, vind je in het veld richtlijnen enkel de beslissing over het team van deskundigen. In het opmerkingenveld staan de andere afgeronde procedurestappen die de initiatiefnemer formeel gevraagd heeft.

  • Voor RUP-procedures opgestart na 1/5/2017, waarvoor reeds bepaald werd dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is (SCRIxxxxx), bevat de dossierdatabank deze bepaling (in het veld Ontheffingsbeslissing) en de scopingnota die aan de basis lag van deze bepaling (in het veld Ontheffingsaanvraag). De dossierdatabank bevat geen documenten i.v.m. RUP-procedures waarvoor een plan-MER gemaakt wordt. Deze vindt u op de website van de initiatiefnemer van het RUP.

 

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)