Milieu en mobiliteit: wat kan je als gemeente doen?

Op  lokaal niveau zijn er heel wat mogelijkheden om milieuproblemen veroorzaakt door wegverkeer aan te pakken. Om gemeentelijke ambtenaren, mobiliteitsbegeleiders en anderen te helpen deze oplossingen maximaal te benutten zijn er verschillende instrumenten.

Ondersteuning door Medisch Milieukundigen

Medisch milieukundigen bezoeken gemeenten om hen te informeren rond de impact van het verkeer op de gezondheid. Stedelijke of gemeentelijke adviesraden, steden en gemeenten kunnen contact opnemen met de medisch milieukundigen voor een afspraak of informatie.

Contactgegevens per regio vindt u terug op www. mmk.be/contact

Contacteer ons

VMM