Monsternemingen en analyses in het kader van de omgevingsvergunning of de milieuwetgeving

Erkenningsplichtige activiteiten

Voor monsternemingen en het uitvoeren van analyses op water, lucht, bodem, afval, veevoeder en mest kan in het kader van milieuwetgeving of een omgevingsvergunning een erkenning vereist zijn voor het laboratorium dat de handelingen uitvoert:

Op deze pagina vindt u  meer informatie over de erkenning als laboratorium.

Naar boven

Drinkwateranalyse

Analyse leidingwater

De samenstelling van leidingwater valt onder Vlaamse en Europese wetgeving. Het drinkwaterbesluit legt voor bepaalde parameters normen vast waaraan het leidingwater moet voldoen. Met klachten heeft over de kwaliteit van leidingwater kunt u terecht bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze afdeling is bevoegd voor het toezicht op de kwaliteit van het leidingwater en grijpt in wanneer er zich problemen voordoen. Voor meer informatie over de kwaliteit en regelgeving van leidingwater kan u terecht op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Als u zelf leidingwater wil laten analyseren, kunt u hiervoor een beroep doen op een erkend laboratorium water. U vindt de gegevens van deze laboratoria met de pakketten waarvoor ze erkend zijn in deze lijsten.

Analyse putwater

Wie geen toegang heeft tot het Vlaamse leidingwaternetwerk, is aangewezen op een eigen watervoorziening. Wie in deze situatie verkeert en putwater als drinkwater wil gebruiken, kan bij de Vlaamse Milieumaatschappij jaarlijks gratis een putwateranalyse aanvragen (onderzoek drinkbaarheid en geschiktheid van dat water).

Als u zelf putwater wil laten analyseren, kan u hiervoor een beroep doen op een erkend laboratorium water. U vindt de gegevens van deze laboratoria met de pakketten waarvoor ze erkend zijn in deze lijsten. De meeste drinkwatermaatschappijen bieden ook gratis analyses aan.

Voor meer informatie over het gebruik en de controle van putwater als drinkwater wordt verwezen naar de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Naar boven

Nuttige links

Milieuwetgeving

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)