Naar een leefbare woonkern, project vrachtverkeer

Locatie Rumst
Omschrijving Het weghalen van het vrachtverkeer uit de dorpskern door een nieuwe vrachtroute uit te bouwen tussen de bedrijventerreinen en het bestaande op- en afrittencomplex ‘Rumst’ van de E19.
Status Startbeslissing
Procesnota pdf bestandProcesnota_Rumst v.1 27102016.pdf (1.26 MB)
Procesverantwoordelijke POM Antwerpen
Initiatiefnemer Rumst
Bevoegde overheid Rumst
Project website http://www.rumst.be/project-vrachtverkeer-Rumst

Verkenningsfase

Startbeslissing

donderdag 27 oktober 2016

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

dinsdag 20 december 2016

  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download
  • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

vrijdag 20 januari 2017

Beslissing richtlijnen MER

dinsdag 2 mei 2017