Kiewit - Zonhoven

Realisatie Natuurcorridor en recreatieve herinrichting openruimtegebiedinitiatiefnemer: gemeente Zonhoven
 


 

Het project

Het wegdek van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan is acht meter breed en het traject  wordt momenteel veel als sluipweg gebruikt. Deze weg loopt over de gemeentegrenzen van de gemeente Zonhoven en de stad Genk heen. Beiden zijn overeengekomen om deze weg voor een lengte van 2 km op te breken voor de realisatie van een trage fiets- en wandelweg  met een breedte van 2,5 à 3 m.  

 Voor de gemeente Zonhoven wordt de Kauwbosstraat voor een lengte van 1,4 km onthard, voor de stad Genk wordt de Boekrakelaan voor 0,6 km opgebroken. Dit is goed voor een totale oppervlakte van 12.000 m².  Hierdoor worden de huidige ecologisch waardevolle bermen verbreed en in natuurwaarde versterkt. Zo ontstaat een belangrijke verbinding tussen de nabije natuurreservaten, waarbij men ook inzet op het (be)leefbaar maken hiervan voor buurtbewoners en recreanten, met bijzondere aandacht voor de inwoners van het aanpalende zorgcentrum Ter Heide en hun begeleiders, familie en vrijwilligers.  

Kiewit zonhoven tegel

Technische fiche

  • Locatie: Kauwbosstraat, Zonhoven – Boekrakelaan, Genk 
  • Aanvrager: Gemeente Zonhoven 
  • Partners: stad Genk, gemeente Zonhoven, Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos 
  • Ontwerpteam:  nog te bepalen 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 12000
  • Geraamde kostprijs  (in €): 314815
  • Subsidiebelofte (in €): 236111,25