Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge

Locatie Brugge, Knokke-Heist
Omschrijving Verbeteren van de nautische toegankelijkheid van de (achter)haven van Zeebrugge
Status Voorkeursbesluit
Procesnota pdf bestand2021-06-17 Procesnota versie 5 CP NSZ.pdf (685 kB)
Procesverantwoordelijke Vlaamse overheid, departement MOW
Initiatiefnemer Vlaamse overheid, departement MOW
Bevoegde overheid Vlaanderen
Project website nieuwe sluis zeebrugge - Nieuwe Sluis Zeebrugge (vlaanderen.be)

Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 15 juli 2016

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 5 oktober 2016

  • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota : Download
  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

zaterdag 5 november 2016

Beslissing richtlijnen MER

donderdag 11 mei 2017

Datum Synthesenota

woensdag 15 november 2017

Voorontwerp van voorkeursbesluit

vrijdag 2 maart 2018

  • Voorontwerp van voorkeursbesluit : Download

Begin openbaar onderzoek voorkeursbesluit

maandag 21 januari 2019

  • Ontwerp van voorkeursbesluit : Download
  • Onderzoeksrapporten: U vindt de onderzoeksrapporten op de projectwebsite.

Einde openbaar onderzoek voorkeursbesluit

vrijdag 22 maart 2019

Kwaliteitsbeoordeling effectenstudies

zondag 28 april 2019

  • Beslissing goedkeuring MER : Download

Definitieve vaststelling voorkeursbesluit

vrijdag 28 juni 2019

Publicatie voorkeursbesluit in Belgisch Staatsblad

dinsdag 1 oktober 2019

Inwerkingtreding voorkeursbesluit

vrijdag 11 oktober 2019

Uitwerkingsfase

Raadpleging projectonderzoeksnota

maandag 8 juni 2020

  • Volledige projectonderzoeksnota : Download

Einddatum raadpleging projectonderzoeksnota

vrijdag 10 juli 2020

Beslissing richtlijnen MER

dinsdag 10 november 2020

Tussennota

dinsdag 1 juni 2021

Einddatum raadpleging tussennota

maandag 21 juni 2021

Beslissing richtlijnen MER nav tussennota

woensdag 15 september 2021

pdf bestandAanvullende richtlijnen.pdf (313 kB)

pdf bestandOverwegingsdocument tussennota.pdf (560 kB)

pdf bestandAddendum geactualiseerde PON.pdf (6.92 MB)