Noord-zuidverbinding Limburg

Locatie Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Zonhoven, Neerpelt, Overpelt
Omschrijving Komen tot een duurzame, geïntegreerde
mobiliteitsoplossing ten voordele van de gehele regio en het betrokken gebied in het bijzonder. Het gaat eveneens om de leefkwaliteit(mens), de natuur, het landschap, de landbouw en de economie.
Status Startbeslissing
Procesnota pdf bestand2021-09-23 Procesnota v.6.pdf (1.04 MB)
Procesverantwoordelijke De Werkvennootschap
Initiatiefnemer Vlaamse overheid
Bevoegde overheid Vlaanderen
Project website http://www.noordzuidlimburg.be

Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 16 maart 2018

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

maandag 16 maart 2020

  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 13 mei 2020

Beslissing richtlijnen MER

dinsdag 28 juli 2020

Tussennota #1

maandag 9 november 2020

  • Einddatum: 08/12/2020

pdf bestandTussennota Noord-Zuidverbinding (10.75 MB)

18 maart 2021

Synthesenota

8 oktober 2021

pdf bestandSynthesenota.pdf (47.53 MB)

Voorontwerp voorkeursbesluit

8 oktober 2021

pdf bestandvoorontwerp Voorkeursbesluit.pdf (4.79 MB)

pdf bestandvoorontwerp Voorkeursbesluit bijlage ADC toets SBZ.pdf (580 kB)

pdf bestandvoorontwerp Voorkeursbesluit bijlage ADC toets VEN.pdf (510 kB)

pdf bestandvoorontwerp Voorkeursbesluit bijlage kaart contour.pdf (17.02 MB)