Halle

Ontharden ZenneweideInitiatiefnemer: Stad Halle
 


 

Het project

Het project voorziet een effectieve ontharding van een bedrijventerrein bij de Zenne in Lembeek, en de herbestemming ervan tot een openbaar natuurpark ‘Zenneweide’. Daarbij worden op het bedrijventerrein gebouwen gesloopt en hun funderingen verwijderd, en worden bv. ook de toegangswegen weggenomen. Daarna wordt ook de bestemming gewijzigd van industriegebied tot natuurgebied. Het natuurpark wordt één van de grotere schakels binnen het openruimteproject ‘landschapspark Zenne’, dat kadert in het strategisch project Zennevallei. 

Zenneweide

Technische fiche

 

  • Locatie: Lembeek 
  • Aanvrager: Stad Halle 
  • Partners: Strategisch project voor de Zuidelijke Zennevallei, Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Stad Halle, VMM, ANB, Plan Boommarter 
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 23303
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 231.341,2
  • Subsidiebelofte: 173506