Lier, Nijlen, Ranst, Zandhoven, Provincie Antwerpen

Ontharding en waterberging in de vallei van de Kleine NeteInitiatiefnemer: Natuurpunt Beheer vzw
 


 

Het project

Natuurpunt werkt stapsgewijs aan het ontharden in de benedenloop van de vallei van de Kleine Nete. Als proeftuin ontharding maakt men een versterking en versnelling van de uitvoering van deze ambitie en werking. Ze doen dit door zonevreemde verblijven en verhardingen in natuurgebied op te ruimen en het oorspronkelijke reliëf te herstellen. Ook trachten ze andere historische ophogingen met bv bouwpuin uit dit overstromingsgevoelig gebied te verwijderen. Zo realiseren ze meer ruimte voor natuur en waterberging en creëren een aantrekkelijker landschap voor wandel- en fietsrecreatie , een echte win-win-win. 

Ontharding kleine nete
Ontharding kleine nete
Ontharding kleine nete
Ontharding kleine nete
Ontharding kleine nete

Technische fiche

  • Locatie: Lier, Nijlen, Ranst, Zandhoven, Provincie Antwerpen
  • Aanvrager: Natuurpunt Beheer vzw
  • Partners: Ranst, Nijlen, Zandhoven, Regionaal Landschap Rivierenland, Regionaal Landschap De Kempen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Provincie Antwerpen, Bekkensecretariaat Nete- en Benedenscheldebekken (VMM)
  • Ontwerpteam: -
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 95000
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 576.572,47
  • Subsidiebelofte ( in €): 250000