Borsbeek

Infiltratie in co-creatie BorsbeekInitiatiefnemer: Gemeente Borsbeek
 


 

Het project

Op de site van het fort van Borsbeek wordt een ruime natuurlijke herinrichting gerealiseerd, nadat grote oppervlakten verharding weggenomen zijn en oude loodsen gesloopt werden. Er komt geen bijkomend ruimtebeslag. De activiteiten die plaatsvonden in de te slopen gebouwen, verhuizen naar historische gebouwen in het fort. De ontharde ruimte krijgt veel aandacht voor biodiversiteit, waterhuishouding en (historische) belevingswaarde en wordt zoals het natuurgebied ernaast onder het beheer van Natuurpunt gebracht. 

Borsbeek

Technische fiche

  • Locatie: Fort III, Borsbeek 
  • Aanvrager: Gemeente Borsbeek 
  • Partners: het ontwerpbureau dat mede instaat voor een integrale benadering, - Vlaanderen dienst Onroerend Erfgoed - Advies van de Provinciale werkgroep ‘De Zuidrand’ inzake erfgoed en communicatie.  - de lokale werkgroep Natuurpunt en andere ecologische partners 
  • Ontwerpteam: ARA/BUUR  in samenwerking met participatieteam LEVUUR  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 19999
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 611637
  • Subsidiebelofte: 250000