Oproepen strategische projecten

Ten minste één keer per jaar wordt een oproep gelanceerd die bestemd is voor publieke actoren die een concreet strategisch project realiseren en zo bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen.  

Dat project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. 

De projecten zorgen voor de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijke beleid. Ze hebben een impact op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande ruimtelijke visies en bieden maximaal een antwoord op actuele beleidsdoelstellingen rond bijvoorbeeld ontharding, bebossing, de realisatie van natte natuur, ruimte voor water (BlueDeal), etc. Ze stimuleren de samenwerking van ruimtelijke actoren in een strategisch gebied. 

Een commissie beoordeelt per oproep de aanvragen. Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie tot 80% van de gemaakte kosten en tot maximaal 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren. 

Dertiende oproep gelanceerd - indienen tot uiterlijk 16 juli

Al voor het dertiende opeenvolgende jaar lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten voor overheden en overheidsinstellingen die via een concreet project willen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. Dit project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en actuele beleidsaccenten maar ook de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. 

Over de voorbije twaalf jaren zijn er al heel wat prachtige projecten in de steigers gezet die uitvoering geven aan het Vlaams ruimtelijk beleid.  

Meer over de dertiende oproep

Twaalfde oproep (2020)

In 2020 werden er voor de twaalfde oproep 15 aanvragen ontvangen en beoordeeld door een commissie van deskundigen. Zeven aanvragen werden geselecteerd en ontvangen elk een subsidie:

Project

Provincie Subsidiebedrag
IJzer- en Handzamevallei, klimaatbuffer in de Westhoek Provincie West-Vlaanderen 300 000 euro
HORIZON+ - Voor connectiviteit met het Zoniënwoud Provincie Vlaams-Brabant 300 000 euro

Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete 

RL Kleine en Grote Nete 300 000 euro
Grenspark Groot Saeftinghe EGTS Linieland van Waas & Hulst 297 600 euro 
OnverGETElijk! Provincie Vlaams-Brabant 300 000 euro
Walden – Wouden, akkers en landschappen langsheen de Dijlevallei Provincie Vlaams-Brabant 300 000 euro
Revitalisering Zeebrugge Stad brugge 300 000 euro

Elfde oproep (2019)

In 2019 werden er voor de elfde oproep 21 aanvragen ontvangen en beoordeeld door een commissie van deskundigen. Zes aanvragen werden geselecteerd en ontvangen elk een subsidie van 300.000 euro:
 


Project

Provincie

Subsidiebedrag

Zennevallei in transitie naar een veerkrachtige ruimte

Vlaams-Brabant

300.000 euro

Werken aan de Groene Noordrand

Vlaams-Brabant

300.000 euro

Landschap van Erembald tot Kravaalbos

Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

300.000 euro

Mechelen, Ragheno, stadswijk van de toekomst

Antwerpen

300.000 euro

Reconversie militaire basis Koksijde

West-Vlaanderen

300.000 euro

Nationaal Park Hoge Kempen 20-40

Limburg

300.000 euro

Beschrijving van de zes strategische projecten, lees HIER het persbericht.

Tiende oproep (2018)

Overzicht van de strategische projecten uit de tiende oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):


Project

Provincie

Subsidiebedrag

CONTREI - Geïntegreerde gebiedsontwikkeling regio Leie en Schelde

West-Vlaanderen

300 000 euro

Open ruimte in en om Mechelen (ORIOM)

Antwerpen en Vlaams-Brabant

300 000 euro

Regionet Leuven

Vlaams-Brabant

300 000 euro

Spoorlijn 204 Gent - Zelzate - Terneuzen

Oost-Vlaanderen

300 000 euro

Reconversie Vilvoorde - Machelen

Vlaams-Brabant

300 000 euro

Baanbrekend winkelen - herstructurering van steenwegen: case N10

Antwerpen

300 000 euro

Negende oproep (2017)

Achtste oproep (2016)

Overzicht van de strategische projecten uit de achtste oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):

Project Provincie Subsidiebedrag

ZEROregio. Ruimte voor een klimaatneutraal Zuid-West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

300 000 euro
HORIZON+ Bebouwd perifeer landschap en Zoniënwoud Vlaams-Brabant 300 000 euro
Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand Antwerpen 300 000 euro
Landschap van Erembald tot Kravaalbos Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant 300 000 euro
Regie voor en door het Oost-Vlaams Kerngebied Oost-Vlaanderen 300 000 euro
Open ruimteproject Moervaartvallei Oost-Vlaanderen 240 000 euro
Getevallei - Productief landschap als ruimtelijke
drager voor een sterke plattelandsregio 
Vlaams-Brabant 300 000 euro


 

Zevende oproep (2017)

Overzicht van de strategische projecten uit de zevende oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):

Project Provincie  Subsidieperiode Subsidiebedrag

Regio Kortrijk en Openbaar Vervoer 

West-Vlaanderen 2015 - 2018  300 000 euro
Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei  Vlaams-Brabant, Brussel, Wallonië  2015 - 2017  300 000 euro
De Groene Noordrand Vlaams-Brabant  2014 - 2017  299 520 euro

Kolenspoor

 Limburg  2015 - 2017  300 000 euro
Natuur in en rond Mechelen Antwerpen, Vlaams-Brabant  2015 - 2018  240 000 euro
Demer en Laak, een vallei in stroomversnelling Vlaams-Brabant  2014 - 2017  236 000 euro
Havenland Antwerpen

 Antwerpen, Oost-Vlaanderen

 en Zeeland (NL)

 2014 - 2017  300 000 euro
De Merode Antwerpen, Limburg  2014 - 2017  300 000 euro
Landschapspark Drongengoed  Oost-Vlaanderen  2014 - 2017  300 000 euro

Zesde oproep (2014)

Overzicht van de strategische projecten uit de zesde oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):

Project Provincie  Subsidieperiode Subsidiebedrag
Ruimtelijke ontwikkeling Regionet Leuven  Vlaams-Brabant 2015 - 2018  300 000 euro
Reconversie Vilvoorde-Machelen  Vlaams-Brabant  2015 - 2017  300 000 euro
Hoge Kempen Verankerd  Limburg  2014 - 2017  300 000 euro
Rivierpark Maasvallei  Limburg  2015 - 2017  300 000 euro
Grenspark Kempen Broek  Limburg  2015 - 2018  300 000 euro
Bebouwd Perifeer Landschap Antwerpen  Antwerpen  2014 - 2017  300 000 euro
Schelde Sterk Merk  Antwerpen  2014 - 2017  300 000 euro
Denderland  Oost-Vlaanderen  2014 - 2017  300 000 euro
Energielandschap 2.0  Oost-Vlaanderen  2014 - 2017  300 000 euro

Vijfde oproep (2012-2013)

Overzicht van de strategische projecten uit de vijfde oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):

Project Provincie  Subsidieperiode Subsidiebedrag
Stadsregio Antwerpen  Antwerpen 2014 - 2017  296 563 euro
Groene Sporen  West-Vlaanderen
  Oost-Vlaanderen
2014 - 2017  300 000 euro
Fortengordels Antwerpen  Antwerpen  2014 - 2017  300 000 euro
Omgeving Centraal Station Antwerpen  Antwerpen  2014 - 2017  294 506 euro
Albertknoop +  Limburg  2014 - 2017  150 000 euro
Bosland 2.0  Limburg  2014 - 2017  173 332 euro
Arsenaal Mechelen  Antwerpen  2014 - 2017  300 000 euro
Reconversie Oude Havengebieden Oostende  West-Vlaanderen  2014 - 2017  287 581 euro
Landschap in Actie (Antwerpen - Kempen)  Antwerpen  2014 - 2017  300 000 euro
Gebiedsprogramma Rupelstreek  Antwerpen 2014 - 2017  300 000 euro

Bijkomende oproep (2012)

Naast een reguliere oproep kan beslist worden om bijkomende oproepen te lanceren. In 2012 organiseerde de Vlaamse overheid een bijkomende oproep gericht op het thema 'stadsregio's': Naar een vernieuw(en)de aanpak van stedelijke gebieden in stadsregionaal perspectief!

Het doel van deze extra oproep was om vanuit een geobjectiveerde evaluatie-oefening van de actieprogramma’s, opgesteld in het kader van de stedelijke afbakeningsprocessen, te komen tot een (vernieuwd) ruimtelijk programma voor effectieve realisatie op het terrein.

Er werden twee strategische projecten geselecteerd:

Project Provincie Subsidiebedrag
 Stadsregio Kortrijk ReKover West-Vlaanderen 160 000 euro
 Stadsregio Turnhout  

 Antwerpen

200 000 euro

       
     
  
 

Vierde oproep (2011-2012)

Overzicht van de strategische projecten uit de vierde oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):

Project Provincie  Subsidieperiode Subsidiebedrag
 Stadsprojecten Brabo2/Oosterweelverbinding  Antwerpen  01/04/2013 - 01/04/2016  272 880 euro
 Glastuinbouwgebied Roeselare  West-Vlaanderen  01/05/2013 - 01/05/2016  300 000 euro
 Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand  Antwerpen  01/11/2013 - 31/10/2016  300 000 euro
 Op zoek naar connectiviteit met het Zoniënwoud  Vlaams-Brabant  01/03/2013 - 01/03/2017  180 000 euro
 Glastuinbouw Oost-Vlaanderen  Oost-Vlaanderen  14/08/2013 - 14/08/2016  243 750 euro

Derde oproep (2010-2011)

Overzicht van de strategische projecten uit de derde oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):

Project Provincie  Subsidieperiode Subsidiebedrag
 Demervallei  Vlaams-Brabant  01/09/2012 - 01/09/2015  212 800 euro
 Scheldekaaien Antwerpen  Antwerpen  01/04/2012 - 01/04/2015  220 280 euro
 Bebouwd Perifeer Landschap Antwerpen  Antwerpen  01/11/2012 - 01/11/2015  300 000 euro
 Heel de Hoge Kempen  Limburg  01/08/2012 - 01/08/2015  300 000 euro
 Diversiteit binnen de Wijers  Limburg  24/08/2012 - 24/08/2015  300 000 euro
 Duinengordel: landschap van goud  Limburg  03/09/2012 - 03/09/2015  217 428 euro

Tweede oproep (2009-2010)

Overzicht van de strategische projecten uit de tweede oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):

Project Provincie  Subsidieperiode Subsidiebedrag
 Health Sciences Campus Gasthuisberg Leuven  Vlaams-Brabant  01/10/2011- 01/10/2014  300 000 euro
 Reconversie Vilvoorde-Machelen  Vlaams-Brabant  01/10/2011- 01/10/2011  300 000 euro
 Herk en Mombeek  Limburg  01/04/2011- 01/04/2014  300 000 euro
 Logistiek Park Schijns  Antwerpen  06/09/2011- 06/09/2014  300 000 euro
 Zuurstof voor de Zennevallei  Vlaams-Brabant  01/09/2011- 01/09/2014  300 000 euro
 Oost-Vlaanderen Energielandschap  Oost-Vlaanderen  01/10/2011- 01/10/2014  297 450 euro
 Rivierpark Maasvallei Limburg  25/05/2011- 25/05/2014  300 000 euro

Eerste oproep (2008-2009)

Overzicht van de strategische projecten uit de eerste oproep (Besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2007):

Project Provincie  Subsidieperiode Subsidiebedrag
 Groene Sporen  West-Vlaanderen  01/07/2010 - 01/07/2013  300 000 euro
 Omgeving Centraal Station Antwerpen  Antwerpen  01/04/2010 - 01/04/2013  212 659 euro
 Bosland: dromen tussen bomen  Limburg  01/09/2010 - 01/09/2013  196 984 euro
 Blue Gate Antwerp  Antwerpen  01/03/2010 - 01/03/2013  207 920 euro
 Reconversie Oude Havengebieden Oostende  West-Vlaanderen  23/08/2010 - 23/08/2013  222 180 euro
 Albertknoop  Limburg  01/09/2010 - 01/09/2013  300 000 euro
 Vaartkom Leuven  Vlaams-Brabant  01/03/2010 - 01/03/2010  296 947 euro
 Turnhout 2012  Antwerpen  01/03/2010 - 01/03/2013  244 324 euro
 Rupelstreek  Antwerpen  01/07/2010 - 01/07/2013  300 000 euro
 Landschap van Erembald tot Kravaalbos  Oost-Vlaanderen  22/11/2013 - 22/11/2013  139 200 euro