Opwaardering / aanpassing kanaal Bossuit-Kortrijk

Locatie Kortrijk ; Harelbeke ; Avelgem ; Zwevegem
Omschrijving De opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk tot een verbinding tussen de Leie en de Schelde voor CEM-T klasse Va-schepen.
Status Startbeslissing
Procesnota pdf bestandProcesnota kanaal Bossuit-Kortrijk (1.07 MB)
Procesverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal
Initiatiefnemer Waterwegen en Zeekanaal
Bevoegde overheid Vlaanderen
Project website http://www.kanaalbossuitkortrijk.be

Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 8 september 2017

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

maandag 12 november 2018

  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

dinsdag 11 december 2018

Beslissing richtlijnen MER

maandag 8 april 2019