Overkoepelende studies ENA

Los van de studies op projectbasis worden voor het ENA ook overkoepelende studies uitgevoerd. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld de gecumuleerde effecten van het hele ENA in kaart te brengen. Hiervoor werden volgende studies uitgevoerd: