Overzichtslijsten erkende personen, bedrijven en opleidingscentra

In de zoekmodule vindt u de lijsten met erkende personen, bedrijven en opleidingscentra die een erkenning hebben op basis van het VLAREL. Denk aan technici gasvormige brandstof, 'technici stookolietanks', technici koeltechniek, airco-energiedeskundigen, opleidingscentra voor technici gasvormige brandstof, milieucoördinatoren, MER-coördinatoren... 

Andere lijsten, die niet in de zoekmodule zitten, kan u raadplegen via de tabel hieronder. Het gaat om lijsten met erkende laboratoria, bodemsaneringsdeskundigen, boorbedrijven en geregistreerde monsternemers bodem.

Zoekmodule

Knop zoekmodule overzichtslijsten erkenningen

 

 

  • Klik hierboven op de knop 'Ga naar de zoekmodule'.  U opent de zoekmodule best in Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox. 
  • Klik in de zoekbalk linksboven. Een keuzelijst opent.
  • U kan een document selecteren in de alfabetische lijst of snel de lijst doorzoeken via een zoekterm. Dat doe u via de sneltoetscombinatie 'Ctrl+F (voor Apple-gebruikers: cmd + f).
  • Wanneer u een lijst geselecteerd hebt, klikt u vervolgens op de knop 'download'. Het pdf-document wordt gedownload op uw pc.
  • Alle lijsten met erkende personen staan gerangschikt op postcode. 

Uw gegevens

  • Kloppen uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, website) niet in een van de overzichtslijsten van het Departement Omgeving?
  • Wilt u andere gegevens wijzigen? Bv. uw werkgever, u bent niet langer werkzaam als technicus... 
  • We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Meer info kunt u terugvinden in de privacyverklaring van het Departement Omgeving.