Plancompensaties bij bestemmingswijzigingen of erfdienstbaarheden

Als een bestemmingswijziging leidt tot meerwaarde:

  • planbaten, een heffing na bestemmingswijziging van onbebouwbare grond tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone
      

Als een bestemmingswijziging leidt tot minderwaarde:

  • planschade, een vergoeding na bestemmingswijziging van bebouwbare grond tot onbebouwbare grond
  • kapitaalschade, een compensatie voor eigenaars van landbouwgronden
  • gebruikersschade, een compensatie voor gebruikers van landbouwgronden 
      

Als een nieuwe erfdienstbaarheid leidt tot minderwaarde van landbouwgrond:

Contacteer ons

Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)